Hoppa till sidans innehåll

Rapport från föreningsträff 8/3

2020-04-24 09:00

Innan spridningen av Corona-viruset påverkade det mesta i samhället höll vi den 8 mars en föreningsträff i Partille Arena. Det blev information om förbundet, om regionaliseringen och ett open space med diskussioner kring förbundet och handbollen. Nedan kommer en sammanfattning av dagen.

Söndagen den 8 mars var det föreningsträff i Partille Arena. På plats var det representanter från 23 föreningar i vårt distrikt. Vidare var det personal, kommittémedlemmar och styrelse från HFV som fanns där under dagen. 

Susanna Laursen, förbundets ordförande, hälsade alla välkomna och presenterade dagen och agendan. Sedan tog Sture Gustafsson, projektledare Handbollens regionalisering, över och informerade om projektet och det gavs tillfälle att ställa frågor. Här kan ni ser Stures presentation och här finns underlag om regionaliseringen.

Efter Stures dragning presenterade förbundets styrelse och kommittéer sig själva och vad de arbetar med. Hela presentationen för dagen går att se här!

En del av föreningsträffen var även ett så kallat Open Space. Det är ett tillfälle där alla får delge sina åsikter och tankar kring några förbestämda ämnen. I ett första skede fick alla skriva post-it lappar med åsikter, tankar och frågor inom ämnena. Därefter var det tre olika pass där varje person på plats fick diskutera ett ämne per tillfälle. Det var sex ämnen, föreningsutveckling, domare och funktionärer, utveckla handbollen, växa-nå ut-hur säljer vi handbollen, utbildning och regionaliseringen. Sammanfattning av alla kommer nedan.

Föreningsutveckling

 • Svårigheter som finns i föreningen, t.e.x kommunikation
 • Stötta i formella processer
 • Central organisation för föreningarna för administration
 • Vilka svårigheter finns i föreningen, vad behöver utvecklas
 • Lyckas kombinera elit och bredd, viktigt för att få med hela spektra
 • Grundstenen och sedan? Grunden steg 2
 • Centraliserad föreningsadministration
 • De digitala verktygen i föreningsadministration måste ”prata” med varandra
 • Utbyte av erfarenhet mellan föreningar
 • Open Space med dom unga
 • Kan de större etablerade föreningarna stötta de mindre

Glädjande var att fyra klubbar anmälde intresse för att starta upp ett Grundstensarbete i sina klubbar.

Domare och funktionärer

Hur får vi fler mentorer för domare på olika nivåer?

 • Unga som dömer ihop med äldre
 • Föräldrar med erfarenhet och sunt förnuft
  • Räcker på lägsta nivåerna
  • För lite högre nivåer krävs erfarenhet av domarskap
 • Hallvärdar kan få förtydligad uppgift att stötta domare på föreningsdomarnivå.
 • Meddela lagledarna när det är nya domare ”under utbildning”

Ersättning

 • Högre arvode är ok om det medför bättre utbildning och stöttning = bättre domare
 • Bör vara en brantare ersättningstrappa beroende på nivå/kvalitet
 • Önskan om att kunna ta ut entré vid ungdomsmatcher. Pengarna kan bekosta högra arvoden.

App för EMP

 • Kan vara bra, men är komplext
 • I Tyskland finns ett fungerande system. Dock anpassat för Ipad-storlek snarare än för telefoner.

Föreningsinstruktörer för domare

 • Behövs fler, i varje förening. Varje förening behöver ett antal egna.
  • Gäller främst för föreningsdomarnivå
 • Vilken ersättningsnivå ska gälla?
  • I Strömstad får Matchinstruktör/mentor samma ersättning som domaren
  • Där får domarna 250 kr/match som föreningsdomare. Vid 2-domare delas arvodet.

Rekrytering

 • Hitta spelare som är lite  eller mycket äldre (20-60)
 • I Frankrike utbildas spelare medan de gör spelarkarriär. Då kan de satsa vidare som domare när de slutar spela.
 • Fler instruktörer behövs
  • Nya utbildningens konceptualisering kan underlätta för utbildning av fler instruktörer, och därmed domare!

Funktionärer/utbildning i EMP

 • En kväll då alla i laget utbildas. Den som är skadad tar sedan rollen, på lägre nivå.
 • Utbilda inom flera föreningar samtidigt. Bjud in varandra!

Relationer mellan roller i syfte att minska ”vi/dom”

 • Blanda tränare och domare vid utbildningssammanhang. Tidigt.
  • Även på högre nivåer

Stor nivåskillnad på domarna

 • Vi noterade att det även gäller spelare…

Föreningsdomare – administration

 • Måste finnas med i domarwebben (finns inte nu)
  • Behöver då anpassad inloggning, endast för det man behöver tillgång till

Tjörn behöver föreningsdomare

 • Behöver skilja på insatser för att utbilda spelare i regelkunskap och att faktiskt utbilda föreningsdomare

Rekrytering

 • Måsta man kunna handboll?
 • Kräver mod
 • Våga stå i centrum
 • Vid minihandboll mer om pedagogik än regler
 • Utbilda tränare, främst för att kunna döma på träning
  • Det kan leda till att intresse väcks för att döma på högre nivåer
 • Låta spelare döma på träning
  • Sedan erbjuda dem som vill att gå kurs
  • Att få prova på att döma kan i andra fall öka förståelse för domarens roll
 • Rekrytera bland aktiva spelare!
 • Utbilda domare inom paraidrott

Rekrytering av funktionärer

 • De som nu ”sköter klockan” kan erbjudas en första kurs.
  • Kan väcka fortsatt intresse
 • Viktigt att definiera roller för att nya ska våga sig på
  • Ta fram info som beskriver

Övriga Post-it-lappar, som inte han diskuteras

 • Funktionärerna kan ha egen dator
 • Världens bästa extrajobb för unga spelare och äldre studenter
 • Hur föryngra kåren
 • Bättre stöttning för nya domare
 • Ledarskapsutbildningar
 • Förtydliga regelverket på hemsidan
 • Alltid 2-domarsystem, oavsett klass
 • Alla föreningar behöver riktlinjer för hur man ska bete sig, och att detta även ska gälla beteende mot domare
 • Kvitton
 • Digitalt
 • När/hur ofta ska utbetalningar göras

Utveckla handbollen

1. Tävling:

 • Offensivt försvar, bestämma att man spelar en halvlek offensivt och en halvlek defensivt, första året man går upp på stor plan.
 • Juniorhandbollen, måste få upp statusen på juniorhandboll, få ungdomarna att inte stressa med att spela seniorhandboll. Kan man göra något för att få det mer attraktivt? Begränsa antalet junior per match i seniorspel?
 • Svenska cupen i handboll?

2. Material:

 • Bollar, vill att bollarna ska vara mer lika för dem i yngre åldrarna. Upplevs att det blir ”taktik” och ”tjafs" vilken typ av boll man väljer inför matcherna. Svenska handbollsförbundet har för stort spann i storlek, tyngd mm.
 • Vax & klister, olika rengöringsmedel, att man delar med sig av erfarenheter med kommuner mm. Lerums komun hade gjort en utredning tex. 

3. Appar:

 • EMP, appar anpassade för olika åldrar och divisioner, vad bör/måste rapporteras. Målskyttar, gula kort mm. 

4. Andra former av handboll:

 • Beachhandboll, Stort intresse för beachhandboll, mer information från HFV, prova på beachhandboll, planer mm. Seriespel? En turnering i Väst?
 • Parahandboll mer information från HFV på hemsidan mm.
 • Spontanhandboll, kan man få kommuner att göra så det finns möjlighet för spontanhandboll på skolgårdar, så som basketkorgen.
 • Locka och behålla kräver resurser i klubbarna
 • Finns få exempel på klubbar som jobbar med nybörjarhandboll, särskilt för äldre
 • Stor-mini-handboll (eller är det handbollfitness?)
 • Närheten till en hall är ett problem, fotbollsplanerna är närmare
 • Avgifter för internationella övergångar är ett hinder, och många gånger helt orimligt (avbytare i div 4)
 • Det måste bli enklare att börja spela handboll, ett första lägre trappsteg
 • Saknas ofta handbollar i skolan (till skillnad mot exempelvis innebandyklubbor, varför finns alltid det?)
 • Stor övergång mellan klister/inte klister gör det svårt på skolidrotten
 • Idrottslärare saknar kunskap om handboll och då sänks motivation att lära ut, kvaliteten blir sämre och hela upplevelsen sänks
 • Underlätta för dubbelidrottande mellan klubbar
 • Man kan göra ett statement att möta samma lag i olika idrotter, tex på en cup (Fotboll/Handboll)
 • Engagera näringslivet – hur gör vi?
 • Vad gäller integration, många saknar kulturen, vet inte vad sporten är, prova-på i skolan är ofta enda vägen in just nu
 • Hur påverkar vi föräldrarna?
 • All-aktivitetsplaner byggs för basket och fotboll – måla en halvcirkel/målgård – fråga att ta upp med kommunen och privata aktörer
 • Informationsblad på andra språk än svenska
 • Webbsida på engelska (börja-spela-handboll-sidan)
 • Filmsnuttar – roliga filmer och inslag som kan distribueras
 • Minihandbollar går ofta sönder – finns olika kvalitet?
 • Alla som går i handbollsskolan i Kviberg får en t-shirt och en handboll, på så vis förbättras tillgängligheten
 • Elitsatsande ungdomar som slutar – hur motiverar vi de att stanna i handbollen
 • Pojkar och flickor kan träna tillsammans
 • Open space för barn och ungdomar som kan ge sina idéer och tankar
 • Information ut till alla i föreningen, inte fastna på kansliet, sen nå ut till flera
 • Gemensamt IT-system för kommunikation? Via TA?
 • Olika klubbar har olika utmaningar
 • Kan vi växa mera? Har inga tider i hallarna. Hur visar vi upp allt uppdämt behov för kommunen?
 • Se föreningar runt omkring som medhjälpare, träning 1 gång handboll/1 gång innebandy/ varannan vecka den ena sporten.
 • Placera handbollar i hallarna
 • Resursgruppen i Baltichov – pensionärer – 25 personer som sköter hela skolhandbollen, ute i skolorna
 • Se över kontakt med PRO och liknande

Växa, nå ut, hur säljer vi handbollen

Tankar och inspel från diskussionerna:

 • Locka och behålla kräver resurser i klubbarna
 • Finns få exempel på klubbar som jobbar med nybörjarhandboll, särskilt för äldre
 • Stor-mini-handboll (eller är det handbollfitness?)
 • Närheten till en hall är ett problem, fotbollsplanerna är närmare
 • Avgifter för internationella övergångar är ett hinder, och många gånger helt orimligt (avbytare i div 4)
 • Det måste bli enklare att börja spela handboll, ett första lägre trappsteg
 • Saknas ofta handbollar i skolan (till skillnad mot exempelvis innebandyklubbor, varför finns alltid det?)
 • Stor övergång mellan klister/inte klister gör det svårt på skolidrotten
 • Idrottslärare saknar kunskap om handboll och då sänks motivation att lära ut, kvaliteten blir sämre och hela upplevelsen sänks
 • Underlätta för dubbelidrottande mellan klubbar
 • Man kan göra ett statement att möta samma lag i olika idrotter, tex på en cup (Fotboll/Handboll)
 • Engagera näringslivet – hur gör vi?
 • Vad gäller integration, många saknar kulturen, vet inte vad sporten är, prova-på i skolan är ofta enda vägen in just nu
 • Hur påverkar vi föräldrarna?
 • All-aktivitetsplaner byggs för basket och fotboll – måla en halvcirkel/målgård – fråga att ta upp med kommunen och privata aktörer
 • Informationsblad på andra språk än svenska
 • Webbsida på engelska (börja-spela-handboll-sidan)
 • Filmsnuttar – roliga filmer och inslag som kan distribueras
 • Minihandbollar går ofta sönder – finns olika kvalitet?
 • Alla som går i handbollsskolan i Kviberg får en t-shirt och en handboll, på så vis förbättras tillgängligheten
 • Elitsatsande ungdomar som slutar – hur motiverar vi de att stanna i handbollen
 • Pojkar och flickor kan träna tillsammans
 • Open space för barn och ungdomar som kan ge sina idéer och tankar
 • Information ut till alla i föreningen, inte fastna på kansliet, sen nå ut till flera
 • Gemensamt IT-system för kommunikation? Via TA?
 • Olika klubbar har olika utmaningar
 • Kan vi växa mera? Har inga tider i hallarna. Hur visar vi upp allt uppdämt behov för kommunen?
 • Se föreningar runt omkring som medhjälpare, träning 1 gång handboll/1 gång innebandy/ varannan vecka den ena sporten.
 • Placera handbollar i hallarna
 • Resursgruppen i Baltichov – pensionärer – 25 personer som sköter hela skolhandbollen, ute i skolorna
 • Se över kontakt med PRO och liknande

Utbildning

Diskussion kring samverkan mellan ledarutbildning och distriktslagsträningar. Önskemål om en struktur som gäller varje år så att det kan planeras in hos föreningarna inför varje år.

Sprida ut utbildningstillfällen i regionen så att alla har möjlighet att gå.

Önskemål om TS2 i samband med Spelarutbildning 2.0.

Önskemål om en kalender från Handbollsförbundet Väst där samtliga utbildningar ligger.

Synpunkter om att det är för stort glapp mellan Baskurs och TS1. Många ungdomsledare vill utbilda sig mer men har inga ambitioner om en ”tränarkarriär”. Därav finns önskemål om att erbjuda block från TS1 så att man kan plocka de delar man har behov av, likt målvaktsdelen.

Önskemål om tematräningar inom specifika områden med instruktörer från förbundet.

Önskemål om att det finns paketerat från förbundet om ”hur handboll ska spelas” så att varje förening inte behöver skapa sin egna röda tråd.

Information om möjliga bidrag att söka.


Vi tackar alla inblandade under dagen och tackar för mycket kloka tankar och åsikter!

Uppdaterad: 2021-02-25 17:31
Skribent: Louise Idebäck

Fler nyheter

Lilla EM får unga att röra på sig och bidrar till förenings-Sverige

2020-01-24

Det är dags för en förändring. De alarmerande…

Handboll-Väst Nytt

2019-08-02

Handboll Väst-Nytt är Handbollförbundet Västs…

Lilla EM - Ett handbollsprojekt där skolelever ska få spela handboll

2019-05-20

Under år 2020 går det största idrottsevenemanget…

 
Handbollförbundet Väst
Gullbergs Strandgata 36 A
411 04 Göteborg
Telefon: 0317071890