Hoppa till sidans innehåll

Vad händer just nu - den nya distriktsorganisationen

2021-02-25 17:11

Från och med 1 maj ska Handbollförbundet Väst innefatta Västra Götalands län, Värmlands län, delar av Jönköping och delar av Hallands län. I och med detta behöver hela vår verksamhet organiseras utefter att fungera i den nya organisationen. Alla våra kommittéer arbetar i nuläget i en övergångsform, tillsammans med representanter från alla de nuvarande distrikten. Dessa storkommittéer förbereder beslut och verksamheten framåt. Det gäller styrelse, tävling, domare och funktionärer, utbildning samt utveckling och rekrytering. Men vad är det alla kommittéer och områden sysslar med? Det får ni veta här! 


Styrelse
Som ni vet är det historiska beslutet tagit att svensk handboll skall gå från 13 distrikt till 5. Vi i handboll Väst har varit med om en sammanslagning tidigare där Göteborgs Handbollförbund gick ihop med Bohuslän-Dals Handbollförbund. Vi ser positivt på det då vi blir fler krafter som kan jobba med viktiga bitar såsom givetvis vår basverksamhet, tävling, domare och utbildning men att vi kan fokusera ännu mer på utveckling och rekrytering ute i vårt område. Vi i styrelsen, våra kommittéer och anställda har redan under en tid samarbetet och börjat jobba fram hur vi skall driva verksamheten efter det att vi officiellt går ihop dvs 1 maj 2021. Vår kommittéer gör ett fantastiskt jobb för att på bästa och smidiga sätt göra övergången så enkel som möjligt. De anställda är glada att få fler kollegor och vi i styrelsen samt styrgruppen för det nya gemensamma distriktet ser fram emot sammanslagningen men är ödmjuka inför allt jobb som återstår.

/Susanna Laursen
Ordförande
Handbollförbundet Väst


Tävling

HFV:s tävlingskommitté arbetar i dagsläget för fullt med regionaliseringen som kommer att ske inom kort. Till säsongen 2021/2022 bjuder vi för första gången in till seriespel under det nya kommande stordistriktet Handbollförbundet Väst. Det nya distriktet består av föreningar tillhörande Västra Götalands län, Värmlands län, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Hylte från Hallands län samt Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved och Gnosjö från Jönköpings län.

Den nya organisationen innebär nya förutsättningar för hur vi kan bjuda in till och spela seriespel. Tävlingskommittéerna har arbetat med hur seriespel ska se ut för U10-U19 och övergripande kan sägas att vi för de yngre åldrarna kommer att prioritera geografisk närhet medan fokus högre upp i åldrarna kommer att läggas vid en bra nivåindelning för att få jämna och utvecklande matcher. Tävlingskommittéerna har också sett över hur matchspel för de allra yngsta, U8-U9, ska genomföras. Geografisk närhet kommer att prioriteras och sammandrag minihandboll samt Handbollsfestival kommer att spelas/utföras.

Under gårdagen skickades det ut detaljerad information kring seriespel i det nya distriktet och anmälan till seriespel sker som vanligt senast 1 maj.

Utöver regionaliseringen har fokus legat på konsekvenser av pandemin. HFV:s Tävlingskommitté har arbetat för att vara så förberedda som möjligt ifall seriespel skulle sätta igång och samtidigt arbetat för att långsiktigt minska de negativa konsekvenserna så gott det går.

Nu ser vi framåt och därmed fram emot en kommande säsong som stordistrikt och förhoppningsvis en så normal säsong som möjligt gällande seriespel.

/Tävlingskommittén

Domare- och funktionärer
Inför att vi går in i den nya distriktsordningen finns många domar- och funktionärsfrågor att hantera. Strax efter årsskiftet bjöds de nuvarande distriktens ordförande i DFK in till det första gemensamma mötet. 

Vi ser möjligheter på många plan, men det finns ändå en del svårigheter och farhågor som vi behöver hantera klokt för att resultatet ska bli bra. Några exempel är att det blir längre fysiskt avstånd mellan förening och förbund samt att det är viktigt att ska en känsla av delaktighet. Vi arbetar dessutom vidare med många frågor såsom utbildningar, utveckling, uttagning av domare/funktionärer, kostnader osv.

I praktiken innebär förändringen att vi får en regional stab istället för fem mer lokala kommittéer. Vår utgångspunkt är att sträva efter likvärdighet och samsyn i alla frågor, men att vi också måste ha förståelse för de olika förutsättningar som nuvarande distrikten har. Allt måste alltså inte hanteras på samma sätt överallt, men vi behöver vara tydliga med att kommunicera varför det kan vara olika.

Vår förhoppning är att världsläget snart tillåter oss att träffas fysiskt. En helg där vi kan prata oss igenom och fatta beslut kring punkt efter punkt är vad vi i gruppen mest önskar oss just nu. Vi håller tummarna.

/Christian Sandblom
Ordf. DFK Väst
Regionansvarig, SHF


Utbildning
Gruppen som arbetar med utbildningsfrågor i den nya organisationsförändringen, allmänt kallad Utbildningshjältar i Väst, har varit i gång sedan i mitten av hösten 2020. Gruppen har växt lite med tiden och består idag av 10 deltagare, där alla utom Småland-Blekinge har två deltagare var och två av de tio är tjänstemän och resten är s k förtroendevalda.

Första mötena fokuserade på att sammanställa svar på den remiss som gått ut ifrån dels SHF, dels från ordf i de fem SDF som skall bilda nya HFV.

Sedan den processen har mötena och arbetet mellan mötena fokuserat på likheter & olikheter mellan de fem SDF gällande Tränarutbildningar och Spelarutbildning 2.0/Distriktslagsverksamhet. Bl a har vi beslutat att respektive SDF slutför den uppskjutna Distriktslagverksamheten för årskullen 2005 samt genom för och slutför årskullen födda 2006. Fr o m årskullen födda 2007 skall vi samarbeta i den sammanslagna organisationen. Vi har kartlagt hur stor årskullen 2007 är i den nya sammanslagna Handbollförbundet Väst - drygt 1.900 st spelare.

Vi är just nu uppe i kartläggningar rörande hur många utbildade ledare vi har i respektive SDF för att kunna prognostisera framtida utbildningsbehov. På samma sätt kartlägger vi antalet aktiva instruktörer inom Tränarutbildningarna i den sammanslagna organisationen, för att kunna säkerställa en fortsatt hög nivå på våra utbildningar.

/Göran Roos
Sammankallande
Utbildningskommittén


Utveckling och rekrytering
Vår kommitté reagerade kraftfullt när SHF presenterade första organisationsmodellen för SHF i samband med att svensk handboll går ner till fem distrikt. Där saknades en kommitté för Föreningsutveckling och Rekrytering av barn och unga. Men med ett kraftfullt agerande av vår ordförande Susanna Laursen fick vi med oss övriga distrikt så nu finns denna kommitté även hos SHF.

/Kenneth Johansson
Sammankallade
Utveckling- och rekryteringskommitténUppdaterad: 2021-03-01 13:22
Skribent: Louise Idebäck

Fler nyheter

Lilla EM får unga att röra på sig och bidrar till förenings-Sverige

2020-01-24

Det är dags för en förändring. De alarmerande…

Handboll-Väst Nytt

2019-08-02

Handboll Väst-Nytt är Handbollförbundet Västs…

Lilla EM - Ett handbollsprojekt där skolelever ska få spela handboll

2019-05-20

Under år 2020 går det största idrottsevenemanget…

 
Handbollförbundet Väst
Gullbergs Strandgata 36 A
411 04 Göteborg
Telefon: 0317071890