Hoppa till sidans innehåll

Lilla EM får unga att röra på sig och bidrar till förenings-Sverige

2020-01-24 08:45

Det är dags för en förändring. De alarmerande forskningsresultaten överlappar varandra kring ungas stillasittande och den försämrade hälsan detta medför. Med projektet Lilla EM vill Handbollförbundet Väst i samband med Handbolls-EM 2020 inspirera barn och unga till ökad rörelse och ökat intresse för handboll.

Barn och unga är idag inaktiva större delen av sin vakna tid. Fysisk aktivitet har ett flertal positiva effekter för hälsan, såväl fysiska som psykiska. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten hade fysisk aktivitet en tydlig koppling till skolstress - ju mer fysisk aktivitet desto lägre upplevd skolstress. Men undersökningar visar att den fysiska aktiviteten minskar med åldern. Något behöver göras – och det nu. Om barn och ungdomar börjar röra på sig tidigt, ökar chansen att intresset för rörelse ska bestå. Detta speciellt under åren mellan F till 6, då vanor skapas som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet.

Handbollförbundet Väst, tillsammans med samarbetspartners, har under hösten 2019 genomfört projektet Lilla EM för klass 2–5. Det är ett handbollsprojekt som genomförs av föreningar i skolor kopplat till att det är handbolls-EM i Sverige nu i januari 2020. Sedan ett antal år tillbaka har förbundet stöttat föreningar i skolbesök i olika former och denna säsongen är Lilla EM en del av det.

- Vi satsar mycket på att stötta våra föreningar på de sätt vi kan för att alla ska ha förutsättningar till att komma ut i skolor och introducera handboll. Oavsett om det är en större förening eller en med mindre resurser, säger Susanna Laursen, ordförande, Handbollförbundet Väst. 

Nu i januari 2020 är det handbolls-EM för herrar, där Sverige är ett av tre länder som är arrangörer. I Göteborg kommer Sveriges gruppspel att spelas. Lilla EM uppkom i hopp om att i samband med EM sprida intresset för handboll, öka rörelsen bland barn och ungdomar och att stärka föreningslivet. Det är en möjlighet för alla lärare och elever i klass 2–5 att få spela handboll och att lära sig mer om sporten. Föreningarna planerar och arrangerar Lilla EM.

- Lilla EM kan utföras på flera sätt. Vi har vissa föreningar som varit ute i skolorna och genomfört Lilla EM på klassers idrottslektioner, och sedan har vi andra föreningar som genomfört Lilla EM i turneringsform. Det är alltså flexibelt och upp till föreningarna hur de vill genomföra det, men kravet från oss är att det handlar om att spela handboll på ett eller annat sätt, säger Louise Idebäck, projektledare, Lilla EM.

En ambition med Lilla EM är att sprida handbollsintresset, men också att få barn och ungdomar att börja delta i föreningsverksamhet. Föreningslivet hjälper unga att hitta rätt i samhället, och de får lära känna andra med samma intressen som de själva har. Detta är inte bara viktigt för barn och ungdomars personliga utveckling och chans att skapa vänner, utan också för integration och samhällsutveckling.

Lilla EM genomförs av föreningar i hela Handbollförbundet Västs distrikt, som sträcker sig från Strömstad i norr till Kungsbacka i söder. Lilla EM har genomförts av ett 20-tal föreningar och med detta projekt har vi nått runt 10 000 elever som alla fått testa på handboll. Det är gratis att vara med och föreningarna får även ekonomiskt stöd för genomförande. Alla elever får en t-shirt samt en broschyr om EM och EM-länderna.

Har ni några frågor kring Lilla EM
eller vill ha ytterligare kommentarer,
tveka inte att kontakta oss!

Louise Idebäck
Projektledare Lilla EM
louise.ideback@handbollvast.se
031-707 18 95                                                                

Susanna Laursen
Ordförande Handbollförbundet Väst
susanna.laursen@handbollvast.se
070-431 21 10

 

Samarbetspartners:

Göteborg & Co
 

Uppdaterad: 2020-01-24 09:08
Skribent: Louise Idebäck

Fler nyheter

Handboll-Väst Nytt

2019-08-02

Handboll Väst-Nytt är Handbollförbundet Västs…

Lilla EM - Ett handbollsprojekt där skolelever ska få spela handboll

2019-05-20

Under år 2020 går det största idrottsevenemanget…

 
Handbollförbundet Väst
Gullbergs Strandgata 36 A
411 04 Göteborg
Telefon: 0317071890