Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  22545 True
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    18334 False
     Huvudsponsor
     8167 False
      Huvudsponsor
      5982 False
       Huvudsponsor

       Regionalisering

       2020-06-01 10:38

       Uppdaterad måndag 1 juni - Sture förklarar

       Diskussioner har förts inom idrottsrörelsen om att se över distriktsförbundens (SDF) uppdrag/roll och därmed också de geografiska gränserna, i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. 2018 initierades arbetet med handbollens regionalisering.

        

       Observera att denna artikel kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet går vidare och intensifieras.


       Nuläge

       Arbetet med regionaliseringen går nu in i en fas med inriktning på att konkretisera och ta fram underlag att slutligt kunna ta ställning till. De underlag som nu prioriteras är förslag till ny distriktsindelning, ny organisation och nya stadgar samt ett fortsatt arbete att belysa ekonomi och IT-frågor i en regional organisation. Totalt fem arbetsgrupper med deltagare från distriktsförbunden, förbundsstyrelsen och det centrala kansliet ingår i arbetet. Här berättar och förklarar Svenska Handbollförbundets projketledare Sture Gustafsson om regionaliseringen.

        

       Framtid

       Under hösten 2020 kommer förslag skickas ut till distriktsförbunden för att ge föreningar och distriktsförbund möjlighet att inkomma med synpunkter inför att förslag slutligen ska formuleras.

       Den 21-22 november kommer Svenska Handbollförbundet att hålla ett extra förbundsmöte för att ta ställning till frågan om övergång till en regional organisation.

        

       Mål

       Meningen är att svensk handboll har gått från 13 distrikt till 5 regioner och är regionalt organiserad från och med den 1 januari 2022. Målet är att svensk handboll i och med en regionalisering kan

       • bedriva en enhetlig och likformig verksamhet oavsett geografisk tillhörighet.
       • bedriva en effektivare verksamheten där resurser kan frigöras till utvecklingsinsatser.
       • bedriva all verksamhet med högre kvalité.
       • öka möjligheterna för samverkan med föreningarna t.ex. i utvecklings- och rekryteringssammanhang.
       • minska det upplevda avståndet mellan förbund/distrikt/förening. 

        

       Kort historik 

       2018 tillsatte Svenska Handbollförbundets förbundsstyrelse en utredningsgrupp med uppgift att belysa frågan, se över svensk handbolls nuvarande organisation samt lämna förslag på en mer effektiv organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet. Utredningen presenterades under Temakonferensen och Förbundsmötet i augusti 2019. Förbundsmötet röstade igenom förslaget om att arbeta vidare med handbollens regionalisering.

       Under hösten 2019 påbörjades arbetet med handbollens regionalisering. Ett tiotal arbetsgrupper med deltagare, totalt drygt 100 personer, från föreningar, distriktsförbund, Svensk Elithandboll och Svenska Handbollförbundets styrelse och centrala kansli deltog i arbetet.

       I den inledande fasen av projektet inriktades arbetet på att beskriva utmaningar och möjligheter samt vilka förutsättningar och beslut som måste fattas för att skapa förutsättningar att gå över i en regional organisation inom svensk handboll. Områden som särskilt kom att belysas var tävling, utbildning, domare, IT, ekonomi, rekrytering/föreningsutveckling, organisation och bemanningsfrågor. Som en del i det inledande arbetet hade också distriktsförbundens styrelsekonferens den 11 - 12 januari 2020 regionaliseringen som tema. 

       Den 14 mars samlades handbollens distriktsordförande tillsammans med förbundsstyrelsen i en gemensam ordförandekonferens. Syftet med konferensen var att ta del av och ges möjligheter att diskutera de slutsatser och förslag som arbetsgrupperna kommit fram till.

        

       Läs mer om regionaliseringen i följande artiklar

       Robert kontrar, mars 2020 >>

       Robert kontrar, december 2019 >>

       Robert passar; intervju med Sture Gustafsson, projektledare >>

       Robert kontrar, oktober 2019 >>

       Svenska Handbollförbundets förbundsmöte, augusti 2019 >>

        

       Mer information

       Har du frågor, idéer eller förslag kring regionaliseringen kan du kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare Sture Gustafsson: sture.gustafsson@handboll.rf.se.

        

       Denna artikel publicerades den 26 maj 2020 och kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet går vidare och intensifieras.

       Uppdaterad: 2020-06-01 10:38
       Skribent: Therese Bringefors

       Fler nyheter

       Relansering av svenskhandboll.se

       2020-08-28

       Svenskhandboll.se kliver den 1 september in i…

       Med anledning av coronaviruset

       2020-08-28

       Text senast uppdaterad fredag 28 augusti 11:36.

       Riktlinjer kommer nästa vecka

       2020-08-28

       Just nu får vi många frågor om vad som gäller…

       Kulturministern besökte handbollen

       2020-08-26

       I dag kom Sveriges kulturminister Amanda Lind…

       Glädjande regeringsförslag om krisstöd och 50-förbud

       2020-08-21

       RF skriver idag på sin webbplats att regeringen…

        
       Svenska Handbollförbundet
       Box 11016
       100 61 Stockholm
       Telefon: [saknas] Information
       E-post: [saknas] Information