Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor

  Antidoping

  Policy m.m.

  Medicinska Råd

  Landslag

  Kontakt

  Medicinska Kommittén

  Svenska Handbollförbundets Medicinska Kommitté ska utgöra en styrgrupp som tar tillvara den medicinska kompetens som finns inom förbundets olika organisationsled. Kriterier för sammansättningen bör vara:
  …jämn könsfördelning
  …varierande kompetenser
  …geografisk spridning

  Medk medges möjlighet till adjungering i särskilda frågor såsom antidoping, utbildning etc.

  • Organisation av den medicinska servicen runt landslagen
  • Upprättande av planer för rekrytering och tillsättning av medicinsk personal i samband med landslagsaktiviteter
  • Arbeta med och följa forskning och utveckling gällande idrottsskador och dess prevention, huvudsakligen med betoning på handbollssporten.
  • Via utbildning och information föra ut aktuella kunskaper till aktiva, tränare och ledare i handbollssverige.
  • Antidopingverksamhet
  • Hantera och formulera förslag till förbundets ställningstagande i etiska frågor. Exempelvis gällande träningsmetoder, kosttillskott, behandlingsmetoder etc.