Hoppa till sidans innehåll

Betalning till konto

Fr o m 2010-12-01 ska domarens arvode sättas in på bankkonto

Småland-Blekinge Handbollförbunds styrelse har efter förslag från ett antal föreningar beslutat om betalning av domares arvode till bankkonto.

Denna nya rutin avser serier/matcher som administreras av Småland-Blekinge Handbollförbund. Vid övriga serier/matcher kan betalning till bankkonto göras efter överenskommelse vid respektive match mellan domare och förening.

Betalning av arvode

Fr o m 2010-12-01 ska all ersättning till domare (arvode, reseersättning m m) sättas in på domarens bankkonto. Ersättningen ska vara insatt på angivet bankkonto inom fyra bankdagar räknat från matchdagen.

Vid varje matchtillfälle lämnar domaren en ny framtagen reseräkning till föreningen där samtliga nödvändiga uppgifter framgår inklusive domarens bank och kontonummer. Den nya blanketten finns tillgänglig på Småland-Blekinge Handbollförbunds hemsida.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning från föreningen tar den aktuella domaren kontakt med 
Småland-Blekinge Handbollförbunds kansli som då övertar ansvaret för att domaren får sin betalning. Domaren måste i samband med detta e-posta en ny ifylld reseräkningsblankett till kansliet. Kansliet skickar blanketten till kassören för utbetalning till domarens bankkonto. Kassören ser även till att lämna uppgifter vidare till Skatteverket. Samtidigt övertar kansliet/förbundet ansvaret att kräva in motsvarande betalning från aktuell förening.

Vid försenad utbetalning från förening tar Småland-Blekinge Handbollförbund ut en administrationsavgift med 500 kr från föreningen. Vid upprepade förseningar från en förening höjs administrationsavgiften till 1 000 kr.

Undantag

Småland-Blekinge Handbollförbund anser att det bör finnas möjlighet till enstaka undantag från grundregeln om att betalning ska göras till bankkonto. Detta måste dock ha anmälts till DK i förväg som i sin tur kontaktar berörda domare/föreningar. Eventuella undantag kommer att synliggöras på Småland-Blekinge Handbollsförbunds hemsida under ”Domare”. På den nya reseräkningen finns möjlighet att göra kontant utbetalning.

Målsättningen är dock på sikt att all kontanthantering försvinner.

Uppdaterad: 2013-08-07 14:32
Skribent: David Olsen

Nyheter

INSTÄLLD! Inbjudan distriktsdomarkurs i samband med Hallbybollen 2021!

2020-11-09

Likt föregående år arrangerar Småland-Blekinge…

DFKs nyhetsbrev nr 2 2020/2021

2020-11-03

DFKs nyhetsbrev nr 2 är nu publicerat! Läs om…

DFKs första nyhetsbrev för säsong 2020/2021

2020-09-15

Handbollssäsongen har äntligen kommit igång och…

DKs nyhetsbrev nr 10

2020-06-22

I DKs tionde nyhetsbrev finns bl.a. information…

Inbjudan till distriktsdomar- och distriktsfunktionärsutbildningar 2020

2020-06-22

Nu är anmälan till distriktsdomar- och… 

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 047021834