Hoppa till sidans innehåll

Vision 2021/2025

Småland-Blekinge HF - VISION OCH MÅL 2021/2025
Svensk Handboll har antagit visionen ; Svensk Handboll- alltid I världsklass I allt vi gör. Utifrån den har Småland-Blekinge HF tagit fram vision och mål för Småland-Blekinge HF.

Vår vision
Småland-Blekinge HF – alltid I framkant.

Vår värdegrund
Handboll ska präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och där den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.

Vår verksamhetsidé Handboll för alla hela livet.
Handboll är en för alla tillgänglig och attraktiv sport. Den engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara delaktiga inom handbollen.

Verksamhetsinriktning
-Småland-Blekinge handbollförbund arbetar för föreningarnas bästa och är ett stöd för att behålla och utveckla dem.

-Vi är lyhörda och lyssnar på föreningarnas behov. Vi stödjer föreningarna med utbildning och utveckling av spelare, ledare, domare och funktionärer.

-Vi har mötesplatser där vi tillsammans med föreningarna arbetar för utvecklingen av handbollen i Småland och Blekinge.

-Vi anordnar och deltar i evenemang både inom och utanför distriktet i syfte att marknadsföra handbollen.

-Vi engagerar oss i utvecklingen av Svensk Handboll

-Vi jobbar för en jämställd handboll på alla nivåer inom Småland-Blekinge HF.

MÅL
Kortsiktiga mål (varje säsong från 2019/2020 till 2025)

-Tillhandahålla utbildningar för spelare, ledare, domare och funktionärer med hög kvalitet

Mäts genom:

-utvärderingsblankett X% (?) ska vara nöjda eller mycket nöjda.

- Antal utbildade

- Antal utbildningar

-Varje år arrangeras minst 3 större träffar mellan SmBl HF och föreningarna.
Mäts genom:
- antal träffar per år

- Handbollen i distriktet ska vara jämställd.

Mäts genom:

Uppföljning/analys på helheten i verksamhetsberättelsen utifrån könsperspektivet

- Arbeta med ”Samsyn Småland” och Blekinge

Mäts genom:

-avstämning av handlingsplan/rapport

- Vi ska aktivt påverka utvecklingen inom Svensk Handboll
Mäts genom utvärdering:
-Att delta aktivt i SHF konferenser, årsmöten, arrangemang, beslutsorgan osv
- Om möjligt skriva 1 motion per år

Långsiktiga mål (till 2021 och till 2025)
-Besöka varje förenings styrelse minst en gång antingen genom kansliet eller någon i styrelsen.
Mäts genom:
- antal besök/förening och period (2019-2021 och 2022-2025)

-Öka eller behålla antalet föreningar samt antalet lag i seriespel
Mäts genom:
Antal föreningar, avstämningar 2021 och 2025

Antal lag i seriespel, avstämningar 2021 och 2025

Uppdaterad: 2020-10-09 19:24
Skribent: David Olsen

Nyheter

Avslutande årsmöte för Småland-Blekinge HF den 8 juni!

2021-05-03

Den 8 juni är alla föreningar i det gamla…

Småland-Blekinge HF upphör med verksamhet från 1 maj 2021!

2021-04-30

Idag den 30 april är sista dagen som…

Öppettider på kansliet under Påsken!

2021-03-31

Påsken närmar sig med stormsteg och som vanligt…

Inbjudan Föreningsträff HF Syd, 16/3

2021-03-03

Härmed kallas föreningarna i kommande…

Formella historiska beslut tagna om ny distriktsindelning vid det extra årsmötet!

2021-02-12

Under kvällen igår den 11 februari genomförde… 

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 047021834