Hoppa till sidans innehåll

Övergång för spelare t.o.m. 14 år

3:2 Byte av förening

Om en spelare vill byta förening ska den först meddela sin nuvarande förening att den vill lämna, och uppge skälen för beslutet så att föreningen får en chans att agera.

Korrekt tillvägagångssätt av mottagande förening

1. Ordföranden/sportsligt ansvarig i den mottagande föreningen ska godkänna att övergångsprocessen startar.

2. Kontakta spelarens nuvarande förening (firmatecknaren).

3. Kontakta föräldrarna.

4. Kontakta spelaren.


3:3 Övergångsperioder

Barn (U7-U11)

Om barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1).

Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Hela processen är gratis. Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. När den är klar ska mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som spelaren lämnar.

Yngre ungdom (U12-U14,dock ej U15, se Äldre ungdom)

Det går att byta förening under hela året, men det delas in i gröna och röda perioder och under röd period är möjligheten till övergång begränsad.
I denna kategori är det SDF-et som spelaren genom sin förening tillhör som administrerar övergångar.

1 januari – 30 april: röd period

Under denna period kan spelare endast byta förening om:

-          Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.

-          Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.

-          Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

SDF-t som föreningen tillhör kan godkänna övergång under april om det ordinarie seriespelet slutförts, varje ärende prövas individuellt.

1 maj - 31 juli: grön period

Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång. Spelare som byter förening får inte delta i USM:s finalspel för det tävlingsår som pågår.

1 augusti - 31 oktober: röd period

Övergångsperioden är stängd men spelare kan byta förening om:

-          Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.

-          Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.

-          Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

 

1 november - 31 december: grön period

Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång.

 

*Särskilda skäl
Förening som ansöker om byte av förening med anledning av särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren/spelarna ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med sin förening.

 

Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. Spelarens nuvarande förening måste ge sitt godkännande via SDF-et. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock vara införstådd i dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1), samt känna till dokumentet ”Att byta förening” (längst ned i detta dokument).

Uppdaterad: 2018-08-23 09:58
Skribent: David Olsen

Nyheter

Inbjudan till Seriespel HF Väst 21/22!

2021-04-06

Inbjudan till seriespel i nya distriktet HF Väst…

Inbjudan till Seriespel HF Syd 21/22!

2021-03-31

Inbjudan till seriespel i nya distriktet HF Syd…

VIKTIGT! Information om enstaka matcher i Småland-Blekinge HF!

2021-02-22

Vi har tidigare aviserat om planering av enstaka…

Information gällande tävlingsverksamheten i Småland-Blekinge HF utifrån restriktioner 14/12!

2020-12-18

Vi har tidigare informerat om de allmänna råden…

Nya restriktioner från 14/12

2020-12-14

Under förra veckan meddelade myndigheterna om… 

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 047021834