Hoppa till sidans innehåll
 
Sök
Logga in

Samsyn Småland

I februari 2017 har Smålands specialidrottsförbund i lagsporterna: Handboll, Basket, Fotboll, Innebandy, Bandy och Ishockey kommit överens om nedanstående:

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomars möjligheter har vi Småland Blekinge Handbollsförbund, Smålands Bandyförbund, Smålands Basketförbund, Smålands Fotbollsförbund, Smålands Ishockeyförbund och Smålands Innebandyförbund enats om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar till och med 15 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på flera olika idrotter längre upp i åldrarna.

Gemensamma riktlinjer

1. Idrotten som har högsäsong spelas klart.

2. Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens högsäsong är främst för barn och ungdomar väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong.

3. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:

 • Cuper – Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare
 • Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra helt OK att träna högsäsongsidrotten när det krockar.
 • Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup. Detta gäller berörda åldrar.

4. Respektive specialdistriktsförbund (SDF fortsättningsvis) ska ta upp Samsyn Smålands riktlinjer på ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och ordförande i föreningarna har god kännedom om Samsyn Småland.

5. God kommunikation mellan distrikts förbund, föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra för barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.

Genomförande

Handboll, Bandy, Basket, Fotboll, Ishockey och Innebandyförbunden i Småland arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar till och med 15 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar tvingas att välja aktivitet. Det gör vi genom nedan beskrivna verktyg.

Aktivitetskalender

SDF:en har en gemensam kalender där aktiviteter på distriktsnivå förs in av respektivs SDF.

Dialogmöten

Två gånger (vår och höst) om året träffas samtliga medverkande SDF för en dialog och uppföljning av Samsyn Småland. Smålandsidrotten är sammankallande till dialogmötena.  

Formulär

Ett formulär kommer att finnas där aktiva/ledare/föräldrar kan lämna synpunkter om det upplever att Samsyn Småland inte efterlevs. Berört förbund kommer att hantera frågan. Upplever du en situation där riktlinjerna för Samsyn Småland inte följs ber vi dig att i första hand kontakta berörd ledare eller berörd förening.

Förälder och ledare

Vi anser att det är viktigt att förälder och ledare har kunskap om Samsyn Småland samt känner till den aktivitetskalender som finns tillgänglig på respektive förbunds hemsida. Vår önskan och förhoppning är att föräldrar och/eller ledare skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen (barnet/ungdomen) kan utöva flera idrotter samtidigt.  Föräldrar och ledares förhållningssätt och attityd gör skillnad i barns och ungdomars idrottande.

Kollisioner
Kollisioner kan inte helt undvikas eftersom det exempelvis finns tävlingar och turneringar som ägs, planeras och genomförs från centralt eller regionalt håll. Men det vi kan förändra, där vi kan påverka, framförallt på lokal nivå (distriktsverksamhet) så gör deltagande förbund sitt yttersta för att undvika kollisioner.

Riktlinjer vid kollision (distriktsnivå och högre)

Samtliga deltagande SDF:s styrelser har beslutat om gemensamma riktlinjer. Syftet är att rangordna eventuella aktiviteter som kolliderar. Beslutet är till för att underlätta för ledare om vilka aktiviteter som prioriteras utifrån samarbetet mellan deltagande förbund. Ledaren ska således uppmuntra individen att delta utifrån nedan prioritering och inte utifrån ledarens eget intresse/den egna idrotten. Styrelserna har beslutat att följande rangordning ska gälla och att den ska vara gällande över idrottsgränserna mellan de deltagande SDF:en (handboll, bandy, basket, fotboll, Ishockey och innebandy).

Vid en eventuell kollision mellan de olika idrotterna ska enligt beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/rangordning gälla:

 1. Aktiviteter på internationell och nationell nivå.
 2. Aktiviteter på regional nivå (det vill säga arrangerade av flera SDF i samverkan över distriktsgränserna).
 3. Aktiviteter på distriktsnivå (det vill säga arrangerade av det egna SDF:et).

Vid en eventuell kollision på samma nivå (internationell/nationell, regional, distrikt) mellan olika idrotter ska enligt beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/rangordning gälla:

 1. Slutspel
 2. Match
 3. Uttagning/läger
 4. Cuper
 5. Träning

Vid en eventuell kollision på samma nivå och vid liknande arrangemang, till exempel match på distriktsnivå i både fotboll och innebandy ska barnet/ungdomen själv få välja utan att ledare försöker påverka individens val.

Uppdaterad: 2017-04-13 09:25
Skribent: David Olsen

Nyheter

Inbjudan till Seriespel HF Väst 21/22!

2021-04-06

Inbjudan till seriespel i nya distriktet HF Väst…

Inbjudan till Seriespel HF Syd 21/22!

2021-03-31

Inbjudan till seriespel i nya distriktet HF Syd…

VIKTIGT! Information om enstaka matcher i Småland-Blekinge HF!

2021-02-22

Vi har tidigare aviserat om planering av enstaka…

Information gällande tävlingsverksamheten i Småland-Blekinge HF utifrån restriktioner 14/12!

2020-12-18

Vi har tidigare informerat om de allmänna råden…

Nya restriktioner från 14/12

2020-12-14

Under förra veckan meddelade myndigheterna om…

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 047021834