Hoppa till sidans innehåll

Om fonden

Vid årsmötet 2011 beslutades att VM-överskottet skall disponeras av styrelsen till:
- Förenings- och förbundsutveckling
- Spelar- och ledarutbildning
Och att föreningarna i distriktet skall kunna söka pengar till projekt/aktiviteter inom ovanstående områden.

Nytt upplägg för Småland-Bleking HFs VM-fond från 2020

Vid sitt styrelsemöte i november beslutade SmBl HF styrelse om ett nytt upplägg för VM-fonden som SmBl HF styrelse förvaltar. Beslutet innebär nyheter både vad gäller upplägg, ansökan (vad man kan söka för) och återrapportering.

Bakgrund
Till årsmötet 2019 inkom Mörrums HK med en motion gällande upplägg och ansökningsförfarandet för VM-fonden där Mörrums HK begärde en översyn och förenklat handhavande. Enligt årsmötesbeslutet, som biföll motionen, tillsattes en arbetsgrupp att se över upplägg och ansökningsförfarandet under hösten för presentation av nytt upplägg senast i december månad 2019. Det ändrade upplägget är ett resultat av detta arbete.

VM- fonden från 2020 – Utbildning och Utveckling
Beslutet innebär att varje år ska minst 20 % av VM-fondens totala värde göras tillgängligt för utdelning.

För år 2020 innebär det i pengar ca 100 000 kr. Dessa medel fördelas sedan lika i två delar, en utbildningsdel och en utvecklingsdel. Dvs 50 % av de tillgängliga medlen ur fonden varje år finns i utbildningsdelen och 50 % i utvecklingsdelen. I pengar innebär det för 2020 att ca 50 000 kr finns i utbildningsdelen och ca 50 000 kr i utvecklingsdelen.
Övergripande är styrelsens tanke att det man ska kunna få medel för ur VM-fonden ska gå att knyta till SHFs fokusområden i Strategi 2021/2025.

Kort info om de två delarna nedan: 
Utbildningsdelen – behandlas som ett generellt utbildningsbidrag likt det SHF har infört för BAS-, TS1- och TS2-utbildningarna, dvs en summa pengar tilldelas föreningarna per automatik utifrån det antal godkända deltagare man haft vid de olika utbildningarna.

Läs mer om Utbildningsdelen här -->

Utvecklingsdelen – Medlen är möjliga för föreningar att få genom ansökan om medel till projekt eller aktiviteter. Projekten eller aktiviteterna skall knytas till något av de tre fokusområden för ansökningarna som styrelsen beslutat om:

  1. Spelarrekrytering/Klasshandboll
  2. Ledarrekrytering
  3. Övriga projekt

Ansökan är öppen från och med 2019-12-06 och sista ansökningsdag är 2020-01-31.

Alla beviljade ansökningar ska återrapporteras senast 2020-11-30.

Läs mer om Utvecklingsdelen här -->

Läs om Svensk Handbolls Strategi 2021/2025 och dess fokusområden här -->

För att ansöka om medel från utvecklingsdelen, fyll i formuläret nedan:

Uppdaterad: 2019-12-05 21:42
Skribent: Webmaster