Hoppa till sidans innehåll
5007 False
  Huvudsponsor

  Handbollens regionalisering

  2020-02-27 12:54

  Projekt - Handbollens regionalisering

  Under en tid har samtal förts kring handbollens distriktsverksamhet där frågor som rört distriktens uppgift och roll, relationen centralt – distrikt – förening samt distriktens geografiska indelning varit uppe för diskussion. Att dessa diskussioner idag förts inom handbollen är inte något som är unikt utan motsvarande diskussioner förs idag i ett stort antal förbund inom ”idrottsfamiljen”. Riksidrottsförbundet - RF arbetar också för en ihopslagning av Specialförbund -SF för att få starkare och mer professionella enheter. 

  Motsvarande diskussion och översyn har också genomförts inom andra skandinaviska handbollsförbund där också erfarenheter finns att hämta.

   

  Förbundsstyrelsen tar 2018 initiativet och tillsätter en utredning med uppgift att se över handbollens distriktsverksamhet. Utredningens uppdrag är att ”göra en genomlysning av nuvarande organisation och lämna förslag till FS på en effektiv organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet”. Utredningen ”Distriktsorganisationsutredningen 2018/19” presenterar sitt arbete i samband med Förbundsmötet augusti 2019 där också utredningen   lyfter fram ett antal målsättningar som en ny organisation ska bidra till:

   

  • Svensk handboll bedriver en enhetlig och likformig verksamhet oavsett geografisk tillhörighet.  
  • Verksamheten bedrivs effektivare och frigör resurser till utvecklingsinsatser. 
  • All verksamheten bedrivs med högre kvalitet. 
  • Öka möjligheterna för distrikten att samverka med föreningarna, t.ex. i utvecklings- och rekryteringssammanhang.  
  • Minska det upplevda avståndet mellan SHF-SDF-föreningarna.

   

  Förbundsmötet diskutera utredningens förslag och tog där efter ställning, men stor majoritet, för följande inriktning:

  att inriktningen ska vara att nuvarande distriktsorganisation förändras från 13 SDF till en organisation bestående av ca fem regioner.

  att Förbundsstyrelsen får i uppdrag vid genomförandet av regionaliseringen parallellt utreda om möjligheter till samordnad administration (ex. koncentrerad till en region eller centreras på annat sätt) kring exempelvis ekonomihantering, IT (inköp, support mm), kommunikation och personaladministration.

  att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att leda och ansvara för genomförandet av förändringsarbetet tillsammans med SDF:n

  att FS får i uppdrag att leda och utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att parallellt med genomförandet av regionaliseringen även utreda lämpliga åtgärder för att utveckla verksamheten i den norra regionen.

  att arbetet enligt ovan punkter ska leda fram till stadgeändringar för beslut på kommande förbundsmöte.

   

  Mot ovan beskriven bakgrund inleds projektet ”Handbollens regionalisering”.

  Under oktober månad finns projektledare och styrgrupp på plats för att påbörja arbetet.

   

   

  I styrgruppen för projektet ”Handbollens regionalisering” ingår:

  Från distrikten: Mats Nilsson Halland och Jakob Jansson Stockholm

  Från förbundsstyrens: Teresa Utkovic och Sara Holmgren

  Projektledare: Sture Gustafsson

  Från SHF:s kontor generalsekreterare: Robert Wedberg

   

  En av projektets första uppgifter var att involvera distrikten och skapa möjligheter att vara med att påverka processen

  Bildandet av 11 arbetsgruppen med tydliga ansvarsområde var en del i det arbetet.

  Följande arbetsgrupper skapades med totalt 100-110 personer involverade från samtliga distrikt men också från SEH och SHF.

   

  1   Den ideella kraften – lokala förankringen               

  2   Region norr                                                                                    

  3   Tjänsteorganisation                           

  4   IT/Ekonomi                                                                                                          

  5   Organisation – Administration – Processer

  6   Tävling                                                                                            

  7   Spelarutbildning                                                                            

  8   Ledar- tränarutbildning                      

  9   Domare - inkl utbildning                                          

  10 Rekrytering                                                                                    

  11 Trygga handbollsmiljöer

   

  Arbetsgruppernas arbete kan delas upp i två faser

  1. Nulägesanalys och en beskrivning av vilka möjligheter och utmaningar men ser med regionalisering kopplat till arbetsgruppens specifika ansvarsområde. En uppgift som redovisas under SDF:s styrelsekonferens 11-12 januari i Göteborg.

  Under SDF:s styrelsekonferens gavs också samtliga deltagare möjligheter att inkomma med synpunkter och inspel på den fortsatta processen vilket också dokumenterades och utgör nu underlag för arbetsgruppernas fortsatta arbete

  1. Konkreta beslut/åtgärder som bör genomföras inom respektive ansvarsområdet i samband med övergång till en regional organisation. En uppgift som arbetsgrupperna kommer att redovisa i samband med ordförandekonferensen den 14 mars 2020 i Stockholm.

   

  Ovan beskrivning av arbetsgruppernas två faser lyfter fram två konferenser som i processen har fått en central roll. SDF:s styrelsekonferens 11-12 januari och ordförandekonferensen 14 mars.

  I samband med ordförandekonferensen den 14 mars avslutar nuvarande arbetsgrupper sitt arbete och nya arbetsgrupper kan då komma att skapas eller ombildas.  

   

  Under våren och försommaren genomför SHF sitt förbundsmöte (24-25 april i Uppsala) samt att samtliga SDF genomför sina årsstämmor.  Handbollens regionalisering kommer utgöra en viktig informationspunkt på dessa stämmor.

   

  Projektet ”Handbollens regionalisering” arbetet idag med en målbild att Svensk Handboll tar steget över in i en regional organisation från och med den 1 januari 2022 vilket också kommunicerats ut till ”handbollssverige”.

   

  Några av de fördelar som finns med att just då ta steget över till en regional organisation är att distrikten inte behöver ställa om sina nuvarande verksamhetsår till kalenderår enligt beslut som tidigare fattats av förbundsmötet. Det finns också fördelar att hålla ett visst tempo i den här typen av processer för att inte skapa onödig oro och att organisationen ska hamna i ett ”läge vänta”.

  Under 2021 kommer handbollen att befinna sig i ett ”mellanår. Nuvarande SDF kan i lugn och ro avsluta sitt verksamhetsår per den sista april med avslutande stämmor under juni. Den 1 maj inleder de nya regionerna sitt arbete i en interimistisk organisation där de första ordinarie stämmorna hålls mars/april 2022.

  Väl medvetna om att demokratiska processer tar tid och att handbollsfamiljen är stor att nå ut med information till måste informations och förankringsarbetet nu ges hög prioritet för att under november/december kunna ta ställning till regionaliseringsfrågan i extra stämmor.

   

   

  2020.02.05

  Styrgruppen

  Projektet ”Handbollens regionalisering”               

   

   

  Uppdaterad: 2020-10-22 15:54
  Skribent: Kalle Andersson

  Fler nyheter

  Serieinbjudan till kommande säsongs seriespel för HF Öst

  2021-04-15

  Här finner ni inbjudan till nästa års seriespel…

  Dags att nominera kandidater till nya styrelsen

  2021-02-15

  Den nya distriktsorganisationen träder i kraft…

  Sverigecupen inställd - ersätts med spelaruppföljningsdag

  2020-11-23

  Svensk handbolls distriktlagsturnering för…

  Historiskt beslut om ny distriktsorganisation

  2020-11-23

  Jubilerande 90-åriga Svenska Handbollförbundet…

  I väntan på Folkhälsomyndighetens besked om lokala allmänna råd i Uppsala Län

  2020-11-16

  Upplands handbollförbund får i dagsläget en hel…

   
  Upplands Handbollförbund
  box 31
  195 21 Märsta
  Telefon: [saknas] Information