Hoppa till sidans innehåll

Styrelse 2020-2021

Kansliadress: Industrigatan 1, 652 21 KARLSTAD
Kanslist: Jukka-Pekka Laine
Postadress: Box 10, 651 02 KARLSTAD
Kanslitele: 010-476 47 71
Mobil: 070-222 38 32
Öppettider: Mån - Fre 10:00 - 15:00
E-postadress:varmland@handboll.rf.se

Hemsida: http://www.handboll.info/sv/VarmlandsHandbollforbund/

POSTGIRO: 9 24 76 – 1 BANKGIRO: 526 - 6945

 VHF Kommittébeskrivningar

STYRELSE
Ordförande:

Lars Edwinson               m) 070-330 63 60
Väse                             e) latina@bahnhof.se 


Sekreterare:

Gunilla Frykensjö Björnfoth m) 070-393 94 48  
Karlskoga                      e) gunilla@frykensjo.se


Ledamöter:

Mattias Nord                 m) 072-231 90 80
Karlstad                        e)  mattias.nord@visitkarlstad.se

Sören Borgström          m) 070-551 79 93
Skoghall                       e) soren.borgstrom@hammaro.se          

Ronnie Walfridsson       m) 070-569 23 22
Torsby                          e) walfridsson1@telia.com

Karina Gjedsted            m) 0708-66 40 30
Karlstad                        e) karina.gjedsted@gmail.com

Malin Nordqvist             m) 070-755 87 24
Karlskoga                      e) malinvarmland@gmail.com

Jonas Preisz                  m) 070-663 88 92
Karlstad                         e)  jonas.preisz@gmail.com

Rebecca Linderholm       m) 072-563 19 19

Karlstad                         e)  rebecca.linderholm@gmail.com

Suppleant:

Anders Karlsson             m)
Karlstad                         e) 

Jennie Sundberg            m) 070-215 87 12
Arvika                           e) Jennie_zia@hotmail.com

 

Verksamhetsansvariga:
Tävlingskommittén:
Ordförande: Jonas Preisz

Carl-Magnus Eriksson, Anders Karlson, Jukka-Pekka Laine      

Domarkommittén: Ordförande: Sören Borgström,

Peter Östberg, Anna-Karin Salomonsson, Jukka-Pekka Laine

Utbildningskommittén: Ordförande: Ronnie Walfridsson, Malin Nordqvist,

Peder Andersson, Peter Preisz

Spelarutb.kommittén: Ordförande: Ronnie Walfridsson, Malin Nordqvist,

Peder Andersson, Peter Preisz

Ungdoms/rekryteringskommittén: Ordförande Malin Nordqvist

Johan Persson Johan.persson@torsbyif.com 072-540 68 86
Linnea Ekberg ekberglinnea0314@gmail.com 070-631 38 33
Oskar Hedling oskar.hedling04@gmail.com 079-340 11 04


Rättskommittén: Ordförande: Lars Edwinson

Sören Borgström, Gunilla Frykensjö Björnfoth, Jukka-Pekka Laine.

Uppdaterad: 2020-10-30 13:09
Skribent: Jukka-Pekka Laine

Nyheter

 
Värmlands Handbollförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad
Telefon: 0104764771