Hoppa till sidans innehåll

VHF´s valberedning

 

VHF´s valberedning verksamhetsåret 20-21 består av:

Ordförande: Per Höij IFK Kristinehamn
Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Valberedningen samt VHF skickar ut en förfrågan till samtliga föreningar gällande namnförslag på en kvinnlig ledamot samt en manlig ledamot som vill ingå i valberedningen.

 

Mall för valberedningens arbete.

Valberedningen bör bestå av män och kvinnor, totalt 3 personer. Valberedningen är föreningarnas instrument för att få fram en fungerande styrelse.

Sept - dec: Valberedningens ledamöter turas om att vara närvarande på VHF´s styrelsemöten.

Jan: Kontakt med samtliga i styrelsen för att efterhöra läget. Är man nöjd med styrelsearbetet eller ej? Vem eller vilka har för avsikt att avgå eller låta sig omväljas?

Feb: Skrivelse till föreningarna om valet inför årsmötet. Vilka står på omval och vilka har sagt ja eller nej till eventuellt omval. Begäran om förslag på lämpliga kandidater till en styrelsepost.

Mars - april: Bearbetning av namnförslag.

Maj-juli: Valberedningen presenterar sitt förslag till föreningarna.

Aug: Årsmötet genomföres.

Uppdaterad: 2020-10-22 17:35
Skribent: Jukka-Pekka Laine

Nyheter

 
Värmlands Handbollförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad
Telefon: 0104764771