Hoppa till sidans innehåll

VJHF:s Tävlingsbestämmelser

 Bestämmelser för VJHFs och Västerbottens gemensamma handbollsserier för ungdomslag

Tävlingskansli:

VJHF, Skeppar Karlsgränd 11, 871 32 Härnösand

I VJHFs serier använder vi oss av EMP-systemet, men om matcher redovisas med matchprotokoll på papper skall matchprotokollen senasdt dagen efter tävling skickas till kansliet eller via epost till kansliet@vjhf.se

Allmänt

Dessa tävlingsregler gäller i de serier och tävlingar som administreras av

Västernorrland och Jämtlands läns handbollförbund (VHJF).

Tävlingsföreskrifterna gäller ej för tävlingar arrangerade av SHF

(JSM, USM,Pojk/flick – SM etc.) eller för cuper och serier i annat distriktsförbund.

SHF:s tävlingsföreskrifter och regelbok gäller även i VYZ-serierna, med undantag för eventuella lokala föreskrifter som VJHF beslutat om gällande VYZ-serierna.

VJHF och Västerbottens Handbollförbund administrerar VYZ-serierna, vilket innebär att förbunden ansvarar för lottning och sammanställning av serietabeller, tillsättning av domare etc. Förbunden står för kostnader för medaljer - guld, silver och brons i F16,F14, P16 och P 14. I F 12 och P 12 redovisas ej resultat i tabellform och i dessa klasser får alla deltagande spelare plakettmedaljer.

Utsedda arrangörsklubbar står för kostnader för planhyror, domare etc.
Arrangörsklubbarna ansvarar för planbokning, kallande/tillsättande av funktionärer. Arrangörsklubbar skall utse en tävlingsansvarig som i samråd med förbundets tävlingsansvariga skall lösa uppkomma problem som kan kräva förändring av spelordning eller liknade åtgärder.

Serielottningar

Utförs av VHF och VHJF.

Alla ärenden angående ungdomsserierna ska gå genom respektive förbunds ungdomsansvariga eller tävlingsansvariga.

Uppdateringar av seriesplet kan ske under säsong och aktuell lottningt finns i TA-systemet och på VJHFs hemsida.

 

Paus, uppehåll mellan matcher och antal matcher per dag

Vid sammandrag bör lag ges en rimlig vila mellan matcherna. Rekommenderas minst 30 minuters vila mellan matcherna.

Paustid mellan halvlekarna är 5 min.

Varje lag bör vid sammandrag spela 2-3 matcher per dag.

Priser

I seriespel för F16 och P 16 samt F 14 och P 14 utdelas guld, silver och brons till ettan, tvåan respektive trean. I F 12 och P12 får alla deltagande spelare plakettmedaljer.

Serieform

F 16, P16, F14 oich P14 spelar i serieform med en tabell som avgör lagens placeringar.

Lagens placering avgörs genom:

1. Poäng.

2. Målskillnad.

3. Flest gjorda mål.

4. Inbördes möte.

F 12 och P 12 spelar i serieform, men utan att resultaten redovisas i tabell. 

P 10 och F 10 och yngre klasser anmäler sig till varje sammandrag som arrangeras av distriktets föreningar.

Inbjudan till varje sammandrag skickas ut av arrangerande förening med bistånd av VJHF.

 

Anmälningsavgifter

U 18 1500 kr/lag

U 16, U14 och U12  800 kr/lag

U 10 och yngre klasser ungdom - Eventuell anmälningsavgift betalas direkt till förening som arrangerar cup eller sammandrag.

Dra ut lag

Förening som drar ut ett lag ur seriespel sedan lottning skett och publicerats skall betala en avgift på 1000 kr. Lag som drar sig ut under pågående spel skall betala 1500 kr.

Minihandboll

U 10 och yngre klasser spelar minihandboll på liten plan.

Planstorleken för detta är:

Mål: 2x1,70 m

Målgård: 4 m

Planbredd: 12 m

Längd: 20 m alt. hallens bredd.

Måtten kan variera, men i en 40x20 hall går det att få ut tre planer. Planens bredd bör vara 12 meter för att det ska bli ”två strutar”, en meter breda. Målgårdslinjerna tejpas 4 meter utanför målet. Strafflinjen blir 5 meter från mållinjen och mittlinjen på halva plan. Målen ska i innermått vara 2,0 meter breda och 1.70 meter höga. Målen ska säkras och fästas så att de inte kan tippa eller välta.

Tabellredovisning sker ej i spel för U10 och yngre klasser. 

Åldersklasser

Dessa åldrar gäller för de olika klasserna i seriespel säsongen 2018-19:

U21 är en öppen klass med en stomme av juniorer och spelare från U16. Även seniorspelare har rätt att delta.

U18 födda 2000 - 2001. I VJHFs U 18 serie tillåts även överåriga spelare.

U 16 födda 2002-2003

U 14 födda 2004-2005
U 12 födda 2006-2007

U 10 födda 2008-2009

U 8  födda 2010 och yngre

 

Matchtider

Seniorer och U 18 2x30 min

U 16 2x25 min

U 14 2x20 min

U 12 2x20 min

U 10 och yngre  2x12 min eller 1 x 20 min

 

 

Time Out

En lag Time-Out/halvlek är tillåten i VJHF:s ungdomsserier.

 

Sidbyte

Byte av sida vid halvtid är obligatoriskt för U12 - U16.

Bollstorlek

(enl. SHF:s tävlingsbestämmelser,

Förteckning över rekommenderade bollstorlekar etc finns att ladda ner från dokumentbanken på VJHFs hemsida.

Om avsedd boll i SHF:s lista EJ finns tillgänglig för match eller efter

överenskommelse, gäller det närmast högre bollnummret för matchen/ matcherna vid arrangemanget. Där två olika åldersgrupper spelar tillsammans är det den äldre gruppens boll som ska användas.

Arrangerande förening håller med matchbollar.

 

Påhängsribba

Åldersklassen U11 ska spela med sänkt ribba (målets storlek 3x1,70 meter). Då VYZ-serierna inte har någon U11-klass ska U12-serier spelas med sänkt ribba.

Anledningen till detta är att det ska vara samma förutsättningar för spel i cuper och serier över hela landet. Detta främjar också den tekniska utvecklingen för såväl utespelare som målvakter.

Klister och vax

Det är förbud att använda wax/klister vid matcher för U14 och yngre.

Det är tillåtet med klister/vax för U16.

 

Punktmarkering

Punktmarkering är ej tillåten i VYX-serierna U16 och yngre.

 

Kallelse

Motståndarlag behöver inte kallas skriftligt. Det spelschema som är utlagt på VJHFs/VHFs hemsida och i domarwebben (för domarna) gäller. Vid enskilda matcher som inte finns med på dessa sidor (så kallade närmatcher med sista speldag angiven) rekommenderas att lagen skickar både kallelse till domarna och lagen.

Walk over (W. O.)

Lag som ej ställer upp till utlyst match eller sammandrag eller som ej fullföljer match eller sammandrag har förlorat matchen/matcherna i sammandraget på W.O.

Vid match vunnen genom fastställt W.O. – räknas resultatet 10 – 0.

Laget får också avlägga en W.O. avgift på 1000 kr som betalas in till VHF eller VHJF efter utsänd faktura.

 

Om en förening har drabbats av sjukdom eller liknande som gör att de inte kan ställa upp i match eller sammandrag, måste de snarast möjligt meddela arrangören och förbundet.
Föreningarna är ansvariga för att rapportera in 10-0 i TA systemet.

 

Flyttning av match

Begäran om ändring av matchdag skall ske på den speciallag blankett , där även villkoren för ändringar framgår. Begäran om ändring skall vara förbunden tillhanda senast 14 dagar innan fastställt speldatum. Vid begäran om flyttning av match skall även domaransvarig i respektive distrikt underrättas.

 

Matchprotokoll

Matchprotokoll förs vid samtliga ungdomsmatcher U12 och äldre. I alla serier från och med U 12 används EMP. I U14 och äldre ska även arbetsprotokoll föras.

Lagansvarig är ansvarig för att spelarnas tröjnummer, för och efternamn samt födelseår är ifyllt i matchprotokollet. Dispensspelare markeras med D i matchprotokollet.

Matchprotokollen skickas/ lämnas till VJHF snarast möjligt efter genomfört sammandrag. Kanslíets adress;:  VJHF. Skeppar Karlsgränd 11, 871 32 Härnösand.

Sammandragets arrangör ansvarar för att protokollen kommer VJHF tillhanda samt att matchresultatet rapporteras.

OBS! Matchprotokoll gällande matcher i centrala tävlingar arrangerade av SHF ska insändas till Svenska Handbollförbundet (JSM, USM, Riksmästerskap, etc.)

 

Matchrapportering

Arrangörer av sammandragen för U12 och äldre ansvarar för att resultaten rapporteras in. Detta skjer främst via EMP-systemet, men det kan även göras antingen via webben genom TA-systemet eller via sms. Instruktioner för detta finns på denna länk:http://tavling.handboll.info/Documents/Manual%20Resultatrapportering.pdf

Matchprotokoll som förs på papper skall omgående (senast första vardag sändas till respektive förbund. Om matchprotokoll inte inkommit till ansvarig inom en vecka efter spelad match utgår en förseningsavgift på 100 kr.

 

För U12 redovisas inga trabeller och för U 10 och yngre redovisas varken resultat eller tabeller.Domare och funktionärer

VJHF tillsätter domare i U12 och äldre. I U10 och yngre ansvarar arrangerande förening för domartillsättningen.

Arrangerande föreningar bör ha utbildade funktionärer vid sina sammandrag.

 

Domararvoden utbetalas enligt de ekonomiska villkoren, se VJHFs ekonomiska villkor, finns att hämta i dokumentarkiv.

Ersättningen till domare för övriga matchfunktionärer skall utbetalas vid matchtillfället. Arrangerade föreningar har även möjlighet att betala in ersättning direkt på domarnas eget bankkonto, detta skall i sådant fall ske senast andra bankdag efter spelad match. Föreningar som missköter detta förlorar denna rätt.

 

Domarna som dömer i seriespel skall uppträda med stil och bära domardräkt eller liknade idrottskläder.

 

Protester

Ska protest avges, noteras det på matchprotokollets baksida. Protesten ska sedan skriftligt insändas till VHF alt VHJF senast 3 dagar efter matchtillfället. Kostnad är 500 kronor som återbetalas om protesten godkänns.

Vid DM ska protest vara inlämnad senast 30 minuter efter spelad match till tävlingsansvarig.

Protest som inte inkommer inom föreskriven tid behandlas ej utan är automatiskt avslagen.

 

I protestskrivelsen anges följande:

Seriens namn.

Lagens fullständiga namn.

Matchdatum.

Spelplats.

Beskrivning – tydlig redogörelse för den förseelse som begåtts.

 

Drogpolicy

Som förening representerar du Västerbottens Handbollförbund och Västernorrlands och Jämtlands läns handbollförbund. Du har därför en skyldighet att respektera det drogförbud som gäller vid samtliga arrangemang anordnade av Svenska Handbollförbundet och dess distriktförbund.Representationsbestämmelser – ungdom

Svenska Handbollförbundets representationsbestämmelser enligt kapitel 8 i tävlingsbestämmelser gäller med nedanstående tillägg.

Antal spelare

Fritt antal spelare får användas i U 12 och äldre, det rekommenderade antalet är dock 17 spelare/match.

I minihandbollen får fritt antal spelare användas, men det rekommenderade antalet är 12 spelare/match.

 

Fri representation

Ungdomsspelare äger rätt att deltaga i föreningens olika lag i samma åldersgrupp i en och samma serie, s.k ”FRI REPRESENTATION”. Syftet är att föreningar med stora trupper kan deltaga med mer än ett lag. Allt för att alla ska få spela så mycket som möjligt.

Fri representation gäller ej dispensspelare. Undantag från denna regel kan ges av

tävlingsansvarig.

 

Laganmälan seriespel

Ett och samma ungdomslag kan anmälas och delta i flera åldersklasser i ungdomsserien.

Dock enbart uppåt i åldersklasserna. D.v.s. ett U14-lag kan till exempel anmäla sig till både U16-serie och U14-serien, men inte till U12-serien.

 

Mixade lag

Tillstånd att spela med mixade lag i någon serie eller att spela i serie med annat kön hämtas från VJHF. Sådana ansökningar kommer att bedömas i varje enskilt fall.

 

Åldersdispenser

Dispens söks på en speciell blankett och kan beviljas av VJHF om särskilda skäl föreligger.

Dispens ges ej för UDM och UNM.

Regeln om ”fri representation” gäller inte för dispensspelare.

Dispensspelare ska tydligt vara markerad med armbindel eller med tejp på den högra ärmen.

Dispensspelare ska också noteras med ett D i matchprotokollet.

Antal

Det finns ingen gräns före antalet beviljade dispenser per ålderklass och förening. Dock får endast 2 dispensspelare vara på planen samtidigt.

 

Avgift

Varje dispens ansökan kostar 300 kr per spelare och betalas till det förbund (VHF alt VHJF) laget tillhör i samband med ansökningen.Dispensansökan

Dispensansökan ska skickas in av den ansökande föreningens med särskild blankett till VJHF. Dispensansökan ska även vara underskriven av ordförande eller annan styrelseledamot i föreningen.

 Beviljade beslut redovisas på respektive förbunds respektive hemsida samt meddelas via mail till respektive förening.

 Beviljad dispens kan återkallas när som helst under pågående säsong om dispensrätten missbrukas. Dispensavgiften betalas i sådana fall EJ tillbaka.

 

Regler vid DM

 DM spelas med rena åldersklasser och inbjudan till föreningarna skickas ut av VJHF.

Föreningarna äger rätt att anmäla flera lag i samma åldersklass för U 12 och max ett lag för U14 och äldre.

Ett och samma ungdomslag kan bara anmälas och deltaga i en åldersklass i UDM.

En spelare kan inte spela DM om han/hon representerar en annan klubb.

Åldersdispenser gäller ej under UDM.

Vid DM ska protest vara inlämnad senast 30 minuter efter spelad match till tävlingsansvarig.

I inbjudan till DM meddelas den spelform som ska användas, och hur oavgjorda matcher som kräver en segrare ska avgöras.

Ettan och tvåan i U 16 och U 14 är kvalificerade för UNM när detta mästerskap arrangeras.

 

Sanktionsavgifter för cup-arrangemang

Förening för endast efter tillstånd anordna lokal och central ungdomstävlingar. Ansökan görs till respektive förbund. För cuper med fler än 32 deltagande lag söks sanktion genom respektive förbund för beslut sedan av Svenska Handbollförbundet.

För sanktion tillämpas följande avgifter. För tävlingar med högst fyra deltagande lag är avgifterna 75:- lag för tävlingar med 5-32 lag är avgifterna 50 kr/lag.

 

Avgifter gällande båda förbunden.

U 18 1500 kr/lag

U 16, U 14 och U 12 800 kr/lag

U 10 och yngre Ev. anmälningsavgift betalas direkt till förening som arrangerar cup eller sammandrag.

 

Anm avgift DM 600 kr/lag

Uppdaterad: 2018-08-20 10:06
Skribent: VJHF

Nyheter

 
Västernorrlands-Jämtlands Handbollförbund
Härnösands HK, Skeppar Karls gränd 11
871 32 Härnösand
Telefon: 061123166