Hoppa till sidans innehåll

30-2020

2020-08-10 19:42

Läs mer om riktlinjerna för turneringar...

Riktlinjer gällande handbollsturneringar

Coronapandemin verkar avta något i vårt land men man kan inte blåsa faran över ännu. I flera länder som börjat lätta upp sina restriktioner har fått backat igen på grund av att smittspridningen har ökat bland annat i Spanien och Australien. Svenska Handbollsförbundet (SHF) har nu i juli skickat ut riktlinjer för handbollsturneringar och det gäller såväl turneringar på senior- och ungdomssidan. Dessa riktlinjer gäller från den 8 juli. Här kommer ett sammandrag av dessa riktlinjer, fullständiga riktlinjer kan man finna på SHF: s hemsida och det är också utskickade till alla föreningar:

 • Arrangören ska innan beslut om turneringens genomförande göra en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendation.
 • Arrangören ska inför turneringens genomförande tillhandahålla en tydlig skriven information om hur rådande restriktioner påverkar turneringens utformning. Denna information ska skickas ut till alla deltagare så väl till deltagande lag som domare och funktionärer. Det räcker alltså inte att bara lägga ut det på en förenings hemsida.
 • Arrangören ska också sätta upp skyltar om de direktiv som gäller i hallen och råd som påminner alla deltagare om hur rådande restriktioner påverkar turneringens utformning.
 • Arrangören ska upprätta en komplett närvarolista över alla som deltar i turneringen. Denna lista ska sparas efter turneringen. Till schemat ska det bifogas ett schema där man kan utläsa vilka personer som befunnit sig i anläggningen vid olika tidpunkter. SHF har tagit fram en mall för detta.
 • Endast symtomfria personer får befinna sig i anläggningen där turneringen spelas. Alla måste göra en självskattning före ankomst till turneringen. Självskattningen har vi beskrivit tidigare och om någon undrar om detta så hänvisar vi till SHF: s hemsida.
 • Vid varje enskilt tillfälle får endast spelande lag, domare och funktionärer befinna sig i anläggningen.
 • Alla matcher i turneringen ska genomföras utan publik alltså föräldrar får inte vara med i hallen vid ungdomsturneringar.
 • Arrangerade förening ska utse en person som ser till att ovanstående regel efterföljs. Det ska tydligt framgå att denna person har mandat att ta beslut och i vårt distrikt kan man använda de matchvärdsvästar som alla föreningar har erhållit.
 • Under turneringen får ingen annan verksamhet bedrivas i sidolokaler om inte denna sidolokal har egen separat ingång.
 • Ledarrum, domarrum och samlingsplatser för tillexempel funktionärer får inte förekomma.
 • Vid resa fram till spelort och från spelort ska man försöka resa utan att ha kontakt med allmänheten, detta är speciellt viktig då resan går igenom två eller fler sjukvårdsregioner (tidigare landsting).
 • Om övernattning sker måste arrangören utforma dessa så att lagen från olika föreningar kommer i kontakt med varandra.
 • Om mat erbjuds ska det göras med separat leverans till respektive lag.
 • Vid ankomst till spelorten ska inpassering ske på så sätt att kontakt med allmänheten minimeras. Inpassering av flera lag, domare och funktionärer ska undvikas.
 • Spelare och domare ska om det är möjligt byta om vid sin förläggning. Man ska undvika att byta om i matchanläggningen.
 • Arrangören måste tillse att alla deltagare kan desinficera händerna innan matchstart.
 • Deltagande lag får maximalt bestå av 17 spelare och fyra ledare på bänken.
 • Klister/vax samt klisterbortagning ska varje lag ha med sig. Flera lag kan inte använda samma förpackning med klister/vax.
 • De två lagen, domare och funktionärer ska inte äntra och lämna spelytan genom samma passage.

Många regler blir det då det är så många människor ska befinna sig på samma plats men allt är ju för att vi inte ska sprida smitta i onödan. Viktigast att alla gör självskattning innan avresa och att alla är uppmärksamma på symtom på eventuell Covid-19-infektion. Om någon har något av följande symtom (gäller spelare, ledare, domare och funktionärer) så ska man inte komma till den anläggning där turneringen spelas:

-        Kroppstemperatur över 37,5 grader

-        Halsont, hosta huvudvärk

-        Illamående och/eller diarré.

-        Muskelvärk eller andra symtom som kan bero på någon sjukdom. Covid-19 är ju en väldigt speciell sjukdom som har ett stort symtomspektra, alltså man kan ha de mest konstiga symtom av denna sjukdom.

Här kan man ju ta fram dåliga exempel på föreningar som låtit spelare deltagit med symtom och det mest kända fallet är Örebro SK som tillät spelare delta som hade kräkts före match (det var flera spelare som hade symtom). Föreningen fick böta 50000 kronor för att de inte följt FHM: s riktlinjer. Låt oss slippa detta i handbollen. Läs de rekommendationer och riktlinjer som skickats ut och följ dessa. Lämna spelare hemma som har något av ovanstående symtom eller andra symtom eftersom det är en nyckfull sjukdom vi har att göra med.

Kalendarium

Följande datum kan vara intressanta för framtiden:

 • 31 juli, sista dag att lämna motioner till vårt årsmöte.
 • 1 - 2 augusti, läger för blivande länslag pojkar 05 i Piteå.
 • 22 augusti, läger för blivande länslag flickor 05 i Härnösand.
 • 22 augusti, läger för blivande länslag pojkar 06 i Härnösand.
 • 28 augusti, VJHF:s styrelsemöte på Hornöberget (preliminärt datum).
 • 29 augusti, VJHF: s årsmöte på Hornöberget (preliminärt datum).
 • 29 augusti, VJHF: s verksamhetskonferens på Hornöberget (preliminärt datum).
 • 5 – 6 september, regiondomarutbildning i Umeå.
 • 12 september SHF: s ordförandekonferens i Stockholm.
 • 19 september, Handboll Norrkonferens i Umeå.
 • 19 – 20 september, USM steg 1 F +P18 spelas.
 • 26 -27 september, USM steg 1 P16 spelas.
 • 3 - 4 oktober, USM steg 1 F14 spelas.
 • 10 - 11 oktober, USM steg 1 P14 spelas.
 • 17 - 18 oktober, USM steg 1 F16 spelas.
 • 21 – 22 november, extra förbundsmöte i ?.
 • 28 – 29 november, USM steg 2 F14 spelas.
 • 5 – 6 december, USM steg 2 P14 spelas.
 • 4 – 20 december, EM för damer spelas i Danmark och Norge.
 • 13 – 31 januari 2021, VM för herrar spelas i Egypten.
Uppdaterad: 2020-08-26 09:48
Skribent: Sven Behring

Fler nyheter

 
Västernorrlands-Jämtlands Handbollförbund
Härnösands HK, Skeppar Karls gränd 11
871 32 Härnösand
Telefon: 061123166